Završeni radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlju u sklopu Projekta „Zajednica za sve nas“

U prosincu 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji prostora u Jakovlje, i to na dijelu zgrade primarne zdravstvene zaštite – potkrovlje zgrade,  a sve u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. U navedenom prostoru uređen je jedan kancelarijski prostor, sanitarni čvor, kuhinja, hodnik te dvorana za sastanke odnosno prostor za odvijanje radionica u sklopu Projekta “Zajednica za sve nas”.  Navedeni prostor koristit će se za odvijanje radionica u sklopu Projekta “Zajednica za sve nas”,  a nakon završetka Projekta koristiti će se za potrebe Općine Jakovlje i udruga koje imaju sjedište na području Općine Jakovlje. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale u Općini Jakovlje. Razviti ljudski potencijal stanovništva jer unaprjeđuje kvalitetu života za mlade i poboljšava obrazovnu strukturu stanovništva kroz razvoj i provedbu programa socijalnog uključivanja. U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ troškovi za navedene radove osigurani su u 100%-tnom iznosu i to iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest