Završen projekt “Zajednica za sve nas”

➡️Dana 16. veljače 2023. godine završila je provedba projekta „Zajednica za sve nas“. Projekt je trajao od 16. veljače 2021. godine do 16. veljače 2023. godine. Projekt „Zajednica za sve nas” odobren je u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

➡️Upravljačko tijelo projekta bilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, posredničko tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, korisnik projekta Općina Jakovlje, a partneri projekta Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, Kuburaško društvo „Tri kralja”, Udruga žena Općine Jakovlje „Dora”, Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i Udruga žena i djevojaka Kraljev Vrh.

➡️Projektom „Zajednica za sve nas“ omogućilo se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što je rezultiralo povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta. Cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu

.➡️Zadana ciljna skupina projekta bila je sveukupno 90 osoba, od čega 45 osoba starijih od 54 godine, 25 osoba mlađih od 25 godina, 5 osoba sa invaliditetom te 15 nezaposlenih osoba. U projekt se uključilo sveukupno 130 osoba, od toga 46 osoba starijih od 54 godine, 67 osoba mlađih od 25 godina, 6 osoba sa invaliditetom te 11 nezaposlenih osoba.

➡️Kroz tri osnovna projektna elementa ostvareni su slijedeći mjerljivi ishodi projekta: angažirana vanjska usluga za provedbu radionica, izrađeni priručnici za sportske, likovne i informatičke radionice, provedene sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, od toga: 90 multimedijskih radionica, 110 informatičkih radionica, 100 sportskih radionica nogometa i tenisa 90 plesnih radionica, 90 likovnih radionica, 90 sportskih radionica razni sportovi (20 radionica zumbe, 20 radionica tabate, 20 radionica pilatesa, 10 radionica nordijskog hodanja), adaptirana 2 prostora (prostor u Kraljevom Vrhu i Jakovlju), nabavljena oprema i namještaj za prostor u Jakovlju, nabavljen potrošni materijal za likovne radionice, 5 sudionika pohađalo autoškolu, 1 nezaposlena osoba educirana za gerontodomaćicu i 5 nezaposlenih osoba educirano za njegovateljicu, angažirana vanjska usluga marketinga i odnosa s javnošću, održana početna i završna konferencija, održana 2 okrugla stola, izrađena službena stranica projekta, Facebook i Instagram stranica, izrađeni i distribuirani promotivni materijali projekta, angažirana vanjska usluga za provedbu postupaka javne nabave, provedena evaluacija projekta i održana 4 projektna sastanka s partnerima.

➡️Posebnu zahvalu na sudjelovanju u projektu „Zajednica za sve nas“ upućujemo partnerima projekta, Udruzi Umirovljenika Općine Jakovlje, svim vanjskim angažiranim suradnicima i svim sudionicima projektnih aktivnosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest