U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ uključene su osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Navedene ciljane skupine sudjeluju u multimedijskim, informatičkim, plesnim, likovnim i sportskim radionicama, čime poboljšavaju svoje vještine i znanje te kvalitetno koriste svoje slobodno vrijeme. Sve vrste radionica provode se pod stručnim certificiranim vodstvom. Ovim aktivnostima projekt na lokalnoj razini doprinosi ispunjenju razvojnih potreba prepoznatih u slijedećim strategijama: Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb, Europa 2020, Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj i Strategija razvoja Općine Jakovlje 2016 – 2025. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest