[PLESNE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA ZAJEDNICA ZA SVE NAS] U razdoblju od 1. do 22. veljače 2022. godine održano je deset plesnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Svaka plesna radionica započela je sa vježbama zagrijavanja te sa općim vježbama koje prethode plesu. Polaznici su učili o osnovama držanja u standardnim plesovima i osnovama položaja stopala prilikom plesa. Nadalje, učili su o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Isto tako, učili su o tehnici desnog okreta engleskog valcera, plesnom smjeru i kako ga se držati tijekom okreta te su sve dosad naučene figure primjenjivali samostalno i plesom u paru. Također, učili su o razlici između bečkog i engleskog valcera te su primjenjivali osnovne korake u bečkom valceru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu. Održavanjem desete plesne radionice završena je cjelina koja se odnosila na ples – valcer. Nakon ove cjeline, slijede plesne radionice na kojima će se učiti tehnika plesa foxtrot. Pridružite se na plesne radionice. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest