Provedba plesnih radionica

U razdoblju od 26. veljače do 06. ožujka 2022. godine održano je pet plesnih radionica plesa foxtrot u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. 💃🕺🎶 Na radionicama plesa foxtrot polaznici su naučili osnovno kretanje i figuru foxtrota, kako prepoznati ples kad čuju glazbu i kako primijeniti naučene korake. Zatim su učili četvrtinski okret i povezivanju istog u koreografiju s osnovnim korakom. Također, radili su na izvođenju naučene koreografije na brži ritam uz karakteristično foxtrot kretanje. Pridružite nam se na besplatnim plesnim radionicama prijavom na broj 098/682-067 ili putem e-maila: [email protected]. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest