U razdoblju od 19. siječnja do 18. veljače 2022. godine održano je deset likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Besplatne likovne radionice namijenjene su djeci i mladima do 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Na održanim likovnim radionicama polaznici su usavršili crtanje grafičkom olovkom, kroz različite tehnike poput linijskih crteža, tonova i sjenčanja, monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, crtanja po promatranju i slično. Od 23. veljače krenula je nova cjelina od deset radionica na temu tehnika crtanja kredom, a do kraja ove godine slijede još ove cjeline: slikanje temperama, crtanje flomasterima i markerima, crtanje pastelama, slikanje vodenim bojama, tehnika mozaika, slikanje kolažem i izrada skulptura od gline. Pohvale našim polaznicima na predivnim umjetničkim radovima! Mjesta u besplatnim likovnim radionicama još ima, prijaviti se možete na broj 098/682-067 ili putem e-maila: [email protected]. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest