Provedba likovnih radionica

Provedba likovnih radionica od 18. travnja do 1. svibnja 2022.👩‍🎨👨‍🎨 godine. Polaznici likovnih radionica i dalje usavršavaju tehniku slikanja temperama, primjenjuju kolorističku modelaciju te crtaju tematske slike prema zadanoj temi kolorističkom modulacijom. prilikom slikanja radova. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest