Provedba likovnih radionica

Provedba likovnih radionica od 04. do 17. travnja 2022. godine. 👩‍🍳👨‍🍳Polaznici likovnih radionica uče novu tehniku – slikanje temperama te i dalje primjenjuju tonsku modelaciju prilikom slikanja radova. Uz navedeno, polaznici su učili i o kolorističkoj modelaciji te kako naslikati tematsku sliku prema zadanoj temi kolorističkom modulacijom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest