Provedba likovnih radionica

Provedba likovnih radionica od 28. ožujka do 03. travnja 2022. 👩‍🍳👨‍🍳🎨godine. Polaznici likovnih radionica uče novu tehniku – slikanje temperama. Uče kako pravilno miješati boje i slikati temperom na papiru koristeći tonsku modelaciju. Likovne radionice usmjerene su poticanju i razvijanju kreativnosti, učenju novih umjetničkih tehnika i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest