Provedba likovnih radionica

Provedba likovnih radionica od 14. do 20. ožujka 2022. godine.👩‍🍳👨‍🍳Mjesta u besplatnim likovnim radionicama još ima, prijaviti se možete na broj 098/682-067 ili putem e-maila: [email protected]. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest