Provedba likovnih radionica

U razdoblju od 07. do 13. ožujka 2022. godine održane su dvije likovne radionice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. 👩‍🎨👨‍🎨 Besplatne likovne radionice namijenjene su djeci i mladima do 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Na likovnim radionicama započela je nova cjelina odnosno tehnika crtanja kredom, na kojoj će polaznici naučiti kako nacrtati crtež kredom prema zadanim temama te kako dodavati crtežima svjetlosti i sjene. Mjesta u besplatnim likovnim radionicama još ima, stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže prijavom na broj 098/682-067 ili putem e-maila: [email protected] Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest