Poziv na sportsku radionicu tenisa

Vidimo se danas u 15:00 sati na sportskoj radionici tenisa 🎾🎾Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest