Danas u 19:00 sati održat će se plesna radionica polke 💃🕺Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.2 min

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest