Danas na u 19:00 sati na likovnim radionicama započinje nova likovna tehnika – slikanje kolažem, pozivamo Vam da nam se pridružite, vidimo se! 👩‍🎨👨‍🎨Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest