Poziv na 9. multimedijsku radionicu

Vidimo se danas na 9. besplatnim multimedijskim radionicama za djecu i mlade. Aktualna tema radionice je: Opasnosti koje vrebaju u online okruženju, sa ciljem podizanja svijesti o sigurnosti na društvenim mrežama i internetu, kroz različite rasprave, projekcije filmova, igre i kreativne radove.➡Mjesta za upis u besplatne multimedijske radionice za djecu i mlade još ima. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: [email protected] je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest