Poziv na 4. sportsku radionicu

Pozivamo Vas danas na 4. sportsku radionicu zumbe koja počinje u 19:00 sati! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest