Poziv na 3. multimedijske radionice

Danas u 17:00 sati na rasporedu su multimedijske radionice za djecu i mlade. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest