Poziv na 3. likovnu radionicu

Pozivamo Vas na 3. likovnu radionicu danas s početkom u 19:00 sati, vidimo se! 🎨⬇ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest