Poziv na 2. likovnu radionicu

Vidimo se danas na 2. likovnoj radionici crtanja grafičkom olovkom u 19:00 sati 🗒✏️ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest