Poziv na 1. likovnu radionicu

Danas u 19:00 sati na likovnoj radionici započinje nova tehnika crtanja, a to je crtanje kredama. Na radionici će se polaznici upoznati sa teorijskim, a potom i praktičnim dijelom u tehnici crtanja kredama. Mjesta za upis u besplatne likovne radionice još ima, prijaviti se možete na broj 098/682-067 ili putem e-maila: [email protected]. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest