Poziv na 1. likovnu radionicu

Danas u 19:00 sati na likovnoj radionici započinje nova tehnika – crtanje temperama, vidimo se! 👩‍🎨👨‍🎨 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest