Potpisani Ugovori za provođenje informatičkih, likovnih, plesnih, multimedijskih i sportskih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“

Općina Jakovlje i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje,  potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu projekta Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u vrijednosti od 2.328.720,00 kuna.

Projekt Općine Jakovlje “Zajednica za sve nas”  ostvaren je u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Kroz projekt “Zajednica za sve nas”  Općina Jakovlje, između ostalog, a u suradnji sa stanovnicima namjerava provesti, likovne, plesne, informatičke, multimedijske i sportske radionice. Nakon provođenja postupka javne nabave izabrani su najpovoljniji ponuditelji i sa odabranim ponuditeljima potpisani  su Ugovori za provođenje radionica.  S provedbom  likovnih, plesnih, informatičkih, multimedijskih i sportskih radionica plesne, informatičke, multimedijske i sportske radionica započeti će se u drugoj polovici mjeseca siječnja 2022. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest