Počinje provedba multimedijskih radionica

U ponedjeljak 7.2.2022. započinje provedba multimedijskih radionica za djecu i mlade do 25 godina. U sklopu multimedijskih radionica polaznici će:➡️ sudjelovati na projekcijama filmova o zaštiti djece i obitelji od nasilja,➡️ sudjelovati na radionicama i raspravama o zaštiti mladeži i zloupotrebi narkotika,➡️ sudjelovati na radionicama i raspravama o sigurnosti djece i sudionika u prometu.Radionice će se održavati tijekom 2022. godine, a cilj provođenja istih je prevencija međuvršnjačkog nasilja, konzumacije narkotika te podizanje svijesti o sigurnosti u prometu. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: [email protected] Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest