Na održanim plesnim radionicama prošli tjedan, polaznici su uz ponavljanje osnovnog koraka s prve radionice, učili o četvrtinskom okretu u engleskom valceru te su vježbali okret uz glazbu pojedinačno i u paru. Za kraj su povezivali osnovni korak s četvrtinskim okretom sa isplesavanjem uz glazbu. Bravo za naše plesače! 💃🕺🎶➡️Mjesta za upis u besplatne plesne radionice još ima. Više informacija o upisu saznajte na broj 098/682-067 ili e-mail: [email protected] Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest