Održane 7. likovne radionice

Na održanoj 7. likovnoj radionici polaznici su ponovili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji te učili kako skicirati i precrtati skicu na novi list papira. Bravo za naše polaznike, radovi su odlični! 🗒✏️ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest