Održana vanjska usluga evaluacije likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 18. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije likovnih radionica za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima likovnih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, podijeljeni anketni upitnici putem kojih su anonimno odgovarali na postavljena pitanja vezana uz pohađanje besplatnih likovnih radionica. Temeljem obavljenog razgovora s polaznicima, može se zaključiti da su besplatne likovne radionice uvelike pridonijele socijalnom uključivanju polaznika, kao i razvoju njihovog teorijskog i praktičnog znanja o likovnim tehnikama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest