Održana 6. likovna radionica

Na šestoj likovnoj radionici koja se održala prošli tjedan, polaznici su radili tehniku monokromnog crteža po reprodukciji/ fotografiji, uz uvećavanje, umanjivanje i prijenos predloška na veći format. 🗓✏️👏 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest