Održana 5. likovna radionica

Na petoj likovnoj radionici koja se održala jučer, polaznici su nastavili sa tehnikom sjenčanja sa svrhom postizanja različitih tonova i privida trodimenzionalnosti pomoću svjetlosti i sjene. Pohvaljujemo polaznike i njihove radove! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest