Održana 3. likovna radionica

Na trećoj likovnoj radionici crtanja grafičkom olovkom polaznici su učili crtati motive prema zakonima geometrijske perspektive. Iz priloženih slika može se vidjeti koliko su uspješni bili u tome! 😊👏Mjesta za upis na besplatne likovne radionice još uvijek ima, osigurajte svoje mjesto na broj 098/682-067 ili e-mail: [email protected] je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest