Održan drugi Okrugli stol projekta Zajednica za sve nas

Održan drugi Okrugli stol u sklopu projekta „Zajednica za sve nas” ➡️U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“, danas je održan drugi Okrugli stol na temu „Važnost umrežavanja i međusektorske suradnje”.Sudionici Okruglog stola bili su pripadnici ranjivih skupina u sklopu Projekta. Sudionicima je prezentirana problematika vezana uz važnost umrežavanja i međusektorske suradnje. Isto tako, u sklopu Okruglog stola sudionicima je pripremljen upitnik za potrebe projekta. Sudionici su ukazali na potrebu organiziranja i osiguravanja raznih programa i aktivnosti na razini zajednice koji će doprinijeti i daljnjoj socijalnoj uključenosti određenih skupina u društvu, umrežavanju i međusektorskoj suradnji. Iz rasprave za vrijeme Okruglog stola vidljivo je da sam projekt “Zajednica za sve nas” odgovara potrebama mještana u zajednici te da njegove aktivnosti doprinose većoj socijalnoj uključenosti, kao i potrebi za daljnjim osiguravanjem odgovarajućih društvenih sadržaja i potrebi međusektorske suradnje i to između javnog i privatnog sektora te nevladinih organizacija.Projekt „Zajednica za sve nas” u svojim predviđenim aktivnostima provodi međusektorsku suradnju sa javnim, privatnim i nevladinim tijelima te nastoji okupiti što više udruga civilnog društva s ciljem međusobne suradnje, diseminacije znanja i primjera dobre prakse, a samim time afirmativno djeluje na njihove zagovaračke kapacitete i sposobnosti potrebne za ostvarivanje buduće suradnje na sličnim projektima.Projekt “Zajednica za sve nas” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.328.720,00 kuna, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Kroz Projekt Općine Jakovlje “Zajednica za sve nas“ ostvaren je maksimalan iznos prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Kroz projekt “Zajednica za sve nas” Općina Jakovlje u suradnji sa ciljanim skupinama provodi sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirana su dva prostora (sanitarni čvor u zgradi DVD-a u Kraljevom Vrhu i potkrovlje zgrade primarne zdravstvene zaštite u Jakovlju), nabavljena je oprema, materijal za radionice, educiraju se nezaposlene osobe u autoškoli i njegovatelji/ice.Kroz projekt su uključene osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom te nezaposlene osobe. Ostale mjere, kao što su programi obrazovanja skrbe za povećavanje vještina i znanja radno sposobnih i starijih stanovnika Općine. Financiranjem Projekta omogućava se inicijalno formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti. Ciljna skupina je odabrana temeljem iskaza interesa tijekom provedbe prethodnih projekata Općine Jakovlje, a koji su obuhvaćali suradnju s organizacijama civilnog društva na području Općine Jakovlje.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest