Zajednica za sve nas

Brošura projekta “Zajednica za sve nas”

U sklopu projektnih aktivnosti prilikom završetka projekta, predviđena je izrada brošure sa ostvarenim rezultatima projekta “Zajednica za sve nas. Predstavljamo Vam brošuru koja je izrađena za potrebe vidljivosti i diseminacije rezultata projekta prema drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva kako bi ih se motiviralo da i oni apliciraju na natječaje u budućnosti i …

Brošura projekta “Zajednica za sve nas” Read More »

Završen projekt “Zajednica za sve nas”

Dana 16. veljače 2023. godine završila je provedba projekta „Zajednica za sve nas“. Projekt je trajao od 16. veljače 2021. godine do 16. veljače 2023. godine. Projekt „Zajednica za sve nas” odobren je u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih …

Završen projekt “Zajednica za sve nas” Read More »

Održana Završna konferencija projekta “Zajednica za sve nas”

Dana 8. veljače 2023. godine na adresi Stubička cesta 4 a (prostor iznad ambulante) u Jakovlju održana je Završna konferencija projekta „Zajednica za sve nas“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.328.720,00 kuna odnosno 309.074,26 eura, a bespovratna sredstva u 100%-om iznosu su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%). Partneri …

Održana Završna konferencija projekta “Zajednica za sve nas” Read More »

Održana vanjska usluga evaluacije sportskih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 25. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije za sportske radionice nogometa i tenisa za polaznike osobe mlađe od 25 godina te sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i …

Održana vanjska usluga evaluacije sportskih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“  Read More »

Završene sportske radionice raznih sportova u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

Dana 23. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice raznih sportova (zumba, tabata, pilates, nordijsko hodanje i stolni tenis) namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godinama, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne sportske radionice, njih sveukupno 90, trajale su od 19. siječnja 2022. …

Završene sportske radionice raznih sportova u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“  Read More »

Završene sportske radionice nogometa i tenisa u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

Dana 22. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne sportske radionice nogometa i tenisa namijenjene polaznicima osobama mlađim od 25 godina. Besplatne sportske radionice nogometa i tenisa trajale su od 02. ožujka 2022. godine, a program se sastojao od 50 radionica nogometa i 50 radionica tenisa. Uz stručno vodstvo …

Završene sportske radionice nogometa i tenisa u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“  Read More »

Završene likovne radionice u sklopu projekta “Zajednica za sve nas” 

Dana 20. siječnja 2023. godine u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ završene su besplatne likovne radionice namijenjene osobama mlađim od 25 godina, osobama starijim od 54 godine i osobama s invaliditetom. Besplatne likovne radionice, sveukupno njih 90, trajale su od 19. siječnja 2022. godine, a program se sastojao od slijedećih cjelina: 10 radionica crtanja …

Završene likovne radionice u sklopu projekta “Zajednica za sve nas”  Read More »

Podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

Dana 19. siječnja 2023. godine održana je podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“. Program osposobljavanja bio je namijenjen nezaposlenim osobama, odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e- radnu knjižnicu. Osposobljavanje za gerontodomaćice pohađala je jedna polaznica, dok je program osposobljavanja …

Podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“  Read More »

Održana vanjska usluga evaluacije likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ 

U sklopu projekta „Zajednica za sve nas“ dana 18. siječnja 2023. godine održana je vanjska usluga evaluacije likovnih radionica za polaznike osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Na održanoj evaluaciji obavljen je razgovor sa polaznicima likovnih radionica te su im, kao i na prethodno održanim evaluacijama drugih radionica, …

Održana vanjska usluga evaluacije likovnih radionica u sklopu projekta „Zajednica za sve nas“  Read More »