Brošura projekta “Zajednica za sve nas”

U sklopu projektnih aktivnosti prilikom završetka projekta, predviđena je izrada brošure sa ostvarenim rezultatima projekta “Zajednica za sve nas. Predstavljamo Vam brošuru koja je izrađena za potrebe vidljivosti i diseminacije rezultata projekta prema drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva kako bi ih se motiviralo da i oni apliciraju na natječaje u budućnosti i doprinesu razvoju socijalnih usluga u svojoj lokalnoj zajednici. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Jakovlje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest