Zajednica za sve nas

Projektom “Zajednica za sve nas” omogućava se formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što će rezultirati povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta.

Podaci o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 2.328.720,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 2.328.720,00 HRK

Korisnik bespovratnih sredstava: OPĆINA JAKOVLJE

Razdoblje provedbe: 16.02.2021. – 16.02.2023. godine

O nama

Općina Jakovlje smještena je podno sjevernih obronaka Medvednice u Zagrebačkoj županiji, a zauzima površinu od 35,7 četvornih kilometara. Općinu čine tri naselja: Jakovlje, Kraljev Vrh i Igrišće.

Općina Jakovlje prepoznata je kao Općina koja aktivno sudjeluje u izradi i provođenju velikog broja značajnih projekata, koji bitno utječu na poboljšanje postojeće infrastrukture, gradnju nove te podizanje kvalitete života svih stanovnika.

Slika općine Jakovlje

O projektu

Budući da se u Općini Jakovlje javlja problem socijalne isključenosti te na ovom području ne postoji
adekvatan prostor za održavanje radionica na kojima mogu sudjelovati sve dobne skupine, a koje
pozitivno utječu na socijalnu uključenost, na projekt „Zajednica za sve nas“ namjerava se uključiti
korisnice i korisnike, odnosno osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom
te nezaposlene osobe.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za adaptaciju i opremanje 2 prostora. Nakon izvršenih
radova, organizirat će se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice koje će se
odvijati pod vodstvom stručnih suradnika.

Nadalje, upoznati smo s problemom koji obuhvaća
financije mještana Općine Jakovlje te se u sklopu projekta osobama u nepovoljnom položaju
omogućava osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćica i njegovateljica. 

Time će osposobljene
osobe steći potrebne kvalifikacije i uvjete za zapošljavanje, a starije osobe će imati kvalitetnu skrb.
Nezaposlenim osobama pružit će se mogućnost edukacije u autoškoli.

CILJ PROJEKTA: Cilj projekta Zajednica za sve nas je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kroz razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga i program aktivnosti socijalnog uključivanja.

OČEKIVANI REZULTATI: Kroz projekt se namjerava uključiti minimalno 45 osoba starijih od 54 godine,
25 osoba mlađih od 25 godina, 5 sudionika s invaliditetom, te 15 nezaposlenih osoba. Provesti
sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati 2 prostora, nabaviti
opremu, materijale za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za zanimanje gerontodomaćice
i njegovateljice.

Fotogalerija

Provedba projekta

Provedba projekta odvija se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. “Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi na području Općine Jakovlje.

Infografika 1

16.02.2021.
Datum potpisivanja Ugovora projekta "Zajednica za sve nas"
16.02.2021.
16.07.2021.
Otvoreni Pozivi za dostavu ponuda za rekonstrukciju prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
16.07.2021.
30.07.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za rekonstrukciju prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
30.07.2021.
03.08.2021.
Potpisani Ugovori o izvođenju radova na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
03.08.2021.
16.08.2021.
Započela rekonstrukcija prostora u Kraljevom Vrhu
16.08.2021.
17.08.2021.
Započela rekonstrukcija prostora u Jakovlju
17.08.2021.
14.09.2021.
Završena rekonstrukcija prostora u Kraljevom Vrhu
14.09.2021.
04.10.2021.
Održana početna konferencija projekta
04.10.2021.
04.10.2021.
Održan 1. okrugli stol projekta
04.10.2021.
18.10.2021.
Otvoreni Pozivi za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih, likovnih i sportskih radionica
18.10.2021.
28.10.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih i likovnih radionica
28.10.2021.
28.10.2021.
Donesena Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
28.10.2021.
05.11.2021.
Izmjena Poziva na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
05.11.2021.
15.11.2021.
Potpisivanje Ugovora za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih i likovnih radionica
15.11.2021.
16.11.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
16.11.2021.
01.12.2021.
Potpisivanje Ugovora za provedbu sportskih radionica
01.12.2021.
02.12.2021.
Završena rekonstrukcija prostora u Jakovlju
02.12.2021.

Infografika 2

03.12.2021.
Nabavljena oprema za informatičke radionice (10 laptopa, projektor i platno)
03.12.2021.
16.12. - 31.12.2021.
Objavljen 1. Poziv za prijave na informatičke, multimedijske, plesne, likovne i sportske radionice
16.12. - 31.12.2021.
30.12.2021.
Nabavljena oprema (10 stolova i 30 stolica) za opremanje prostora u Jakovlju
30.12.2021.
01.01. - 10.01.2022.
Objavljen 2. Poziv za prijave na informatičke, multimedijske, plesne, likovne i sportske radionice
01.01. - 10.01.2022.
18.01.2022.
Nabavljen potrošni materijal za provedbu likovnih radionica
18.01.2022.
19.01.2022.
Početak provedbe likovnih radionica
19.01.2022.
19.01.2022.
Početak provedbe sportskih radionica zumbe
19.01.2022.
01.02.2022.
Početak provedbe plesnih radionica
01.02.2022.
07.02.2022.
Početak provedbe multimedijskih radionica
07.02.2022.
02.03.2022.
Početak sporskih radionica nogometa
02.03.2022.
23.03.2022.
Početak sportskih radionica tenisa
23.03.2022.
31.03.2022.
Početak sportskih radionica tabate
31.03.2022.
28.04.2022.
Raspisan 1. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli, za gerontodomaćina/ icu i za njegovatelja/ icu
28.04.2022.
09.05.2022.
Objavljen Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ ice i njegovatelja/ ice
09.05.2022.
11.05.2022.
Poslani upiti za ponudom u postupku jednostavne nabave programa osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije
11.05.2022.
19.05.2022.
Raspisan 2. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli, za gerontodomaćina/ icu i za njegovatelja/ icu
19.05.2022.
20.05.2022.
Donesena Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave: Programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ ice i njegovatelja/ ice
20.05.2022.
02.06.2022.
Početak sportskih radionica pilatesa
02.06.2022.
03.06.2022.
Raspisan 3. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli, za gerontodomaćina/ icu i za njegovatelja/ icu
03.06.2022.
17.06.2022.
Potpisivanje Ugovora za program osposobljavanja kandidata za vozača B kategorije
17.06.2022.
23.06.2022.
Raspisan 4. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli i za gerontodomaćina/ icu
23.06.2022.

Infografika 3

05.07.2022.
Raspisan 5. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
05.07.2022.
05.07.2022.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za plesne radionice standardnih plesova (za polaznike osobe mlađe od 25 godina)
05.07.2022.
06.07.2022.
Započela provedba programa edukacija nezaposlenih osoba u autoškoli, početak teorijskih predavanja
06.07.2022.
13.07.2022.
Raspisan 6. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
13.07.2022.
02.08.2022.
Raspisan 7. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
02.08.2022.
01.09.2022.
Početak plesnih radionica suvremenog plesa za osobe mlađe od 25 godina
01.09.2022.
01.09.2022.
Raspisan 8. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
01.09.2022.
16.09.2022.
Raspisan 9. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
16.09.2022.
19.09.2022.
Započela provedba programa edukacija nezaposlenih osoba za njegovatelja/icu, početak teorijskih predavanja
19.09.2022.
03.10.2022.
Raspisan 10. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
03.10.2022.
17.10.2022.
Početak sportskih radionica raznih sportova - nordijskog hodanja
17.10.2022.
18.10.2022.
Raspisan 11. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
18.10.2022.
02.11.2022.
Raspisan 12. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
02.11.2022.
10.11.2022.
Završetak plesnih radionica suvremenog plesa za osobe mlađe od 25 godina
10.11.2022.
12.11.2022.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za multimedijske radionice (za polaznike osobe mlađe od 25 godina)
12.11.2022.
14.11.2022.
Završetak multimedijskih radionica za osobe mlađe od 25 godina
14.11.2022.
15.11.2022.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za plesne radionice suvremenog plesa (za polaznike osobe mlađe od 25 godina)
15.11.2022.
21.11.2022.
Početak edukacija za gerontodomaćina/icu
21.11.2022.
27.11.2022.
Završetak sportskih radionica tenisa
27.11.2022.
28.11.2022.
Početak sportskih radionica stolnog tenisa
28.11.2022.
01.12.2022.
Raspisan 13. Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje edukacija nezaposlenih osoba za gerontodomaćina/icu
01.12.2022.
07.12.2022.
Održavanje 2. Okruglog stola projekta
07.12.2022.
28.12.2022.
Završene edukacije nezaposlene osobe za gerontodomaćina/icu
28.12.2022.
29.12.2022.
Završene edukacije nezaposlenih osoba za njegovatelja/icu
29.12.2022.
04.01.2023.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za 2. Okrugli stol
04.01.2023.
11.01.2023.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za edukacije osposobljavanja za gerontodomaćicu, njegovateljice i autoškolu (za polaznike nezaposlene osobe)
11.01.2023.
13.01.2023.
Završetak informatičkih radionica i obavljena vanjska usluga evaluacije za informatičke radionice
13.01.2023.
18.01.2023.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za likovne radionice
18.01.2023.
19.01.2023.
Podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćicu i njegovateljice
19.01.2023.
20.01.2023.
Završetak likovnih radionica
20.01.2023.
22.01.2023.
Završetak sportskih radionica nogometa
22.01.2023.
23.01.2023.
Završetak sportskih radionica raznih sportova- stolnog tenisa
23.01.2023.
25.01.2023.
Obavljena vanjska usluga evaluacije za sportske radionice nogometa i tenisa te raznih sportova
25.01.2023.
08.02.2023.
Održana Završna konferencija projekta
08.02.2023.
16.02.2023.
Završetak provedbe projekta
16.02.2023.

Kontakt

Za više informacija o provedbi možete se obratiti sljedećim osobama:

Sanja Borovec: [email protected]

Mirela Novoselec Jakševac: [email protected]

Adresa

Općina Jakovlje
Adele Sixta 2
10297 Jakovlje
OIB: 20054872799
Telefon: 01/3351-887

Pošaljite nam poruku