Zajednica za sve nas

Projektom “Zajednica za sve nas” omogućava se formiranje stabilne socijalne platforme i uvid u koristi modela za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti kao i aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području Općine Jakovlje, što će rezultirati povećanjem razine kvalitete života ciljnih skupina projekta.

Podaci o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 2.328.720,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 2.328.720,00 HRK

Korisnik bespovratnih sredstava: OPĆINA JAKOVLJE

Razdoblje provedbe: 16.02.2021. – 16.02.2023. godine

O nama

Općina Jakovlje smještena je podno sjevernih obronaka Medvednice u Zagrebačkoj županiji, a zauzima površinu od 35,7 četvornih kilometara. Općinu čine tri naselja: Jakovlje, Kraljev Vrh i Igrišće.

Općina Jakovlje prepoznata je kao Općina koja aktivno sudjeluje u izradi i provođenju velikog broja značajnih projekata, koji bitno utječu na poboljšanje postojeće infrastrukture, gradnju nove te podizanje kvalitete života svih stanovnika.

Slika općine Jakovlje

O projektu

Budući da se u Općini Jakovlje javlja problem socijalne isključenosti te na ovom području ne postoji
adekvatan prostor za održavanje radionica na kojima mogu sudjelovati sve dobne skupine, a koje
pozitivno utječu na socijalnu uključenost, na projekt „Zajednica za sve nas“ namjerava se uključiti
korisnice i korisnike, odnosno osobe starije od 54 godine, mlađe od 25 godina, osobe sa invaliditetom
te nezaposlene osobe.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za adaptaciju i opremanje 2 prostora. Nakon izvršenih
radova, organizirat će se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice koje će se
odvijati pod vodstvom stručnih suradnika.

Nadalje, upoznati smo s problemom koji obuhvaća
financije mještana Općine Jakovlje te se u sklopu projekta osobama u nepovoljnom položaju
omogućava osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćica i njegovateljica. 

Time će osposobljene
osobe steći potrebne kvalifikacije i uvjete za zapošljavanje, a starije osobe će imati kvalitetnu skrb.
Nezaposlenim osobama pružit će se mogućnost edukacije u autoškoli.

CILJ PROJEKTA: Cilj projekta Zajednica za sve nas je povećati socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih skupina kroz razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga i program aktivnosti socijalnog uključivanja.

OČEKIVANI REZULTATI: Kroz projekt se namjerava uključiti minimalno 45 osoba starijih od 54 godine,
25 osoba mlađih od 25 godina, 5 sudionika s invaliditetom, te 15 nezaposlenih osoba. Provesti
sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, adaptirati 2 prostora, nabaviti
opremu, materijale za radionice, educirati nezaposlene u autoškoli te za zanimanje gerontodomaćice
i njegovateljice.

Provedba projekta

Provedba projekta odvija se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. “Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi na području Općine Jakovlje.

Infografika 1

16.02.2021.
Datum potpisivanja Ugovora projekta "Zajednica za sve nas"
16.02.2021.
16.07.2021.
Otvoreni Pozivi za dostavu ponuda za rekonstrukciju prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
16.07.2021.
30.07.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za rekonstrukciju prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
30.07.2021.
03.08.2021.
Potpisani Ugovori o izvođenju radova na rekonstrukciji prostora u Kraljevom Vrhu i Jakovlju
03.08.2021.
16.08.2021.
Započela rekonstrukcija prostora u Kraljevom Vrhu
16.08.2021.
17.08.2021.
Započela rekonstrukcija prostora u Jakovlju
17.08.2021.
14.09.2021.
Završena rekonstrukcija prostora u Kraljevom Vrhu
14.09.2021.
04.10.2021.
Održana početna konferencija projekta
04.10.2021.
04.10.2021.
Održan 1. okrugli stol projekta
04.10.2021.
18.10.2021.
Otvoreni Pozivi za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih, likovnih i sportskih radionica
18.10.2021.
28.10.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih i likovnih radionica
28.10.2021.
28.10.2021.
Donesena Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
28.10.2021.
05.11.2021.
Izmjena Poziva na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
05.11.2021.
15.11.2021.
Potpisivanje Ugovora za provedbu multimedijskih, informatičkih, plesnih i likovnih radionica
15.11.2021.
16.11.2021.
Donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za provedbu sportskih radionica
16.11.2021.
01.12.2021.
Potpisivanje Ugovora za provedbu sportskih radionica
01.12.2021.
02.12.2021.
Završena rekonstrukcija prostora u Jakovlju
02.12.2021.

Infografika 2

Infografika

Infografika 3

Infografika

Kontakt

Za više informacija o provedbi možete se obratiti sljedećim osobama:

Sanja Borovec: [email protected]

Mirela Novoselec Jakševac: [email protected]

Adresa

Općina Jakovlje
Adele Sixta 2
10297 Jakovlje
OIB: 20054872799
Telefon: 01/3351-887

Pošaljite nam poruku